Aernout Lahaije & Sander de Lange- oprichters van verzorg de zorg

Wie zijn wij?

Wie staan achter verzorg de zorg

Wij zijn Aernout en Sander en werken als intensivist op 2 verschillende Intensive Care afdeling en we zijn het zat!                                                      

null null

Jarenlang wordt de zorg al stelselmatig uitgehold en beperkt in persoonlijke groei.

Gezien het huidige klimaat, moet er verandering komen en snel.

Samen met een team van onder andere verpleegkundigen zorgen wij voor elke patiënt, die acute zorg nodig heeft.

Onze verpleegkundigen zijn de mensen die de zorg maken en zonder hen kunnen wij ons beroep niet naar behoren uitoefenen. De afgelopen jaren zijn we veel verpleegkundigen kwijtgeraakt en er komen er te weinig voor terug. Daardoor moeten we nu bedden sluiten en opnames afhouden, dat komt de zorg niet ten goede.

Direct naast onze patiënt is waar de zorg daadwerkelijk plaatsvindt en daar ligt de regie. Deze zijn we in de afgelopen jaren kwijtgeraakt en raken steeds meer verstrikt in administratieve handelingen, dus steeds meer verwijderd van onze patiënt.

Er wordt voor ons bepaald hoe wij behoren te werken door mensen welke nooit op een intensive care komen. De zorg wordt gemaakt door mensen en daar behoren we nu veel zorgvuldiger mee om te gaan.

Om goede zorg te kunnen leveren, hebben we elkaar nodig, maar ook goede materialen en visie. Er moet nu verstandig geïnvesteerd worden in de structuur van de zorg, zodat we elke crisis kunnen opvangen, zonder verlies van medewerkers.

Wij willen de zorg structureel veranderen, zodat de arbeidsomstandigheden binnen de zorg drastisch worden verbeterd en er geluisterd wordt naar de mensen op de werkvloer, te beginnen met onze verpleegkundigen.

Dit initiatief ondernemen wij op persoonlijke titel.