Brandbrief

We vrezen de griep niet, maar wél een griepgolf, vanwege de uitgeholde zorg!

Al jaren wordt er fors bezuinigd in de zorg. Tegelijkertijd is er een toenemend tekort aan vooral verpleegkundigen. Geen wonder dat de zorg nu overbelast is.

Het stelselmatig negeren van het welzijn van de zorgmedewerkers is vragen om een zorgcrisis, die is nu dan ook ophanden.

We proberen die zorgcrisis af te wenden met een testmaatschappij en een controle app. Maar dit helpt de zorg niet. Het zijn geen duurzame investeringen. Bovendien vergroten ze de ongelijkheid en het ongenoegen in de samenleving. Daadwerkelijke investeringen in de zorg blijven ondertussen achterwege. Als medici voelen wij de noodzaak op te komen voor de algehele zorg.

Klik hieronder op de knop om de volledige brief te lezen.