Investeer in de nederlandse maatschappelijke pijlers en geef de mensen van de werkvloer de regie over de invulling van hun taken.
22 januari 2023 

Investeer in de nederlandse maatschappelijke pijlers en geef de mensen van de werkvloer de regie over de invulling van hun taken.

Maatschappelijke Nederlandse pijlers en verplichtingen.

Nederland is sterk in menselijke verbinding en kan in vele dingen groot zijn, maar dan moeten we wel structureel investeren in onze eigen burger belangen en noodzakelijke bouwstenen van ons maatschappelijke fundament. Er behoort geen armoede te zijn, geen honger of zorgen om energie rekeningen. Daarbij moeten we als Nederlanders kunnen vertrouwen op elkaar en de publieke functies onderhouden. In tijd van crisis moeten we het leed samen dragen en er kan geen voordeel zijn voor een klein deel en hebben we een regering nodig welke besluitvorming in alle openheid vormgeeft en juist de verbinding zoekt met haar burgers. Financiele winst boven gezondheid stellen, kan niet.

In een tijd dat we met z’n allen moeten inleveren als gevolg van de coronacrisis, hebben bepaalde multinationals fors verdiend aan de coronacrisis, terwijl de afgelopen maanden al ruim 400 miljoen mensen hun baan als gevolg van corona hebben verloren.  Waar de lokale ondernemer op de hoek het moeilijk heeft met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zien de miljardairs van deze wereld hun fortuin met een kwart groeien, laat het rapport zien dat UBS, een grote Zwitserse bank, naar buiten brengt. De miljardairs zagen hun rijkdom gemiddeld met 10,2 miljard dollar groeien - omgerekend 8,7 miljard euro.  Ook zorgverzekeraars Achmea en CZ zagen hun winst stijgen door de coronapandemie. Maar ook de farmaceutische industrie heeft forse winst geboekt tijdens de crisis: Pfizer bijvoorbeeld gaf in 2021 aan een totaalomzet van 81 tot 82 miljard dollar te verwachten. Dat is bijna het dubbele van een jaar eerder. Daarbij hebben volgens People’s Vaccine Alliance (PVA), de bedrijven Pfizer, BioNTech en Moderna hun monopolie posities gebruikt om prioriteit te geven aan de meest winstgevende contracten met de rijkste regeringen en verdienden samen ongeveer 1000 dollar per seconde, met hun coronavaccins. Terwijl Pfizer en BioNTech hebben minder dan 1 procent van hun totale leveringen aan lage-inkomenslanden hebben geleverd, terwijl Moderna slechts 0,2 procent heeft geleverd. In een crisistijd, moeten we samen de lasten dragen en werken naar verbetering. Tevens dienen bedrijven welke ondeugdelijke materialen hebben geleverd of welke niet aan de gestelde verwachtingen hebben voldaan, hun winst terug te betalen, waarbij de zorgkosten in mindering voor de gehele bevolking moeten worden gebracht.


Onze maatschappij wordt gedragen door o.a. de volgende pijlers: Onderwijs, Gezondheidszorg, Justitie/Politie/Defensie, Cultuur en Sport, Infrastructuur en Natuur. De zorg en het onderwijssysteem in Nederland lopen eigenlijk al jaren tegen ongeveer dezelfde beperkende maatregelen aan en deze twee wezenlijke grote pijlers in ons bestaan moeten veranderd worden vanuit de mensen op de werkvloer en niet vanaf een tekentafel door managers en al zeker niet vanuit de politiek.

Ons Onderwijs systeem:

Het onderwijssysteem dat wij hebben is in basale vorm eigenlijk precies hetzelfde als hoe we het in 1863 hebben ingevoerd. Want ook in het onderwijs zijn al jaren signalen dat het anders moet, laat de leraren samen met de scholieren en niet de politiek het onderwijs hervormen. Ons onderwijssysteem is failliet. Is het niet raar dat het merendeel van de schoolgaande jeugd een dalende motivatie heeft m.b.t. het naar school gaan? De structuur van ons onderwijs is vijftig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van de nieuwe tijd. Er is 'groot onderhoud' nodig. Er moet onderwijs komen waarin we eerder beginnen, waarin we ook langer blijven leren, waarin onnodige barrières verdwijnen en waarin alle talenten van leerlingen en studenten de kans krijgen.

Transparante Investeer verplichting: 

Zou het niet fijn zijn, indien farmaceutische bedrijven, banken, (zorg)verzekeraars, pensioenfondsen en de overheid hierin verplicht waren te investeren? Verdien je aan de Nederlandse burgers, dan investeer je ook in Nederland. Of althans volledige openheid van zaken geven waarin men investeert, tenslotte dient de regering de burgermaatschappij, althans dat behoort zo te zijn.

Maar in 2019 werd door de Europese corruptiewaakhond GRECO al aangegeven dat ministers en staatssecretarissen moeten worden verplicht om op gezette tijden publiekelijk inzicht te geven in hun financiële belangen. De Nederlandse spelregels voor bewindslieden én hun politiek assistenten zou te vrijblijvend zijn.

Nederlandse hervorming:

Wellicht is het de hoogste tijd dat ons zorgsysteem en bijvoorbeeld ons pensioensysteem aangepast worden aan de burger en niet alleen ten voordele van multinationals. Opgebouwd pensioen is van degene welke het heeft opgebouwd en zou na diens overlijden volledig over moeten gaan op de nabestaanden. Ons huidige leven wordt gekenmerkt door aaneengeschakelde en soms politiek opgelegde crisissen. Terwijl een regering de status quo behoort te behouden en te beschermen, lijkt de huidige regering ze juist op te zoeken of zelfs te creëren. Het vertrouwen in de huidige politiek en overigens ook de media lijkt steeds verder af te nemen, door wanbeleid en onbegrijpelijke keuzes. Maar dat was al zo in 2018 en is alleen maar toegenomen. Zo ook onze Nationale ombudsman heeft inmiddels felle kritiek geuit op het functioneren van de huidige overheid. "Ze hebben gefaald en komen hun beloften gewoon niet na", zegt Reinier van Zutphen in De Telegraaf.

Dit kabinet schijnt het rijkste kabinet te zijn in de Nederlandse geschiedenis en Nederland staat in 2021 op de vierde plek in de ranglijst van rijkste landen ter wereld. Dat komt door voornamelijk werkend Nederland, de verlichte pensioenen, de gaswinning, visserij en landbouw, export van bijv. bloemen, bier en kaas. De Nederlandse landbouwsector exporteerde vorig jaar voor 94,5 miljard euro aan producten. We doen het als klein land eigenlijk hartstikke goed. Hoe kan het dan dat alles zo duur is geworden, zeker sinds de invoering van de euro, blijven de prijzen maar stijgen en verdiend de regering aan levensproducten zoals eten en zorg. Terwijl er geen gebrek is aan voedsel, want we hebben een top agrarische sector, maar desondanks hebben we toch voedselbanken in Nederland? We ondervinden dagelijks de gevolgen van de stijgende kosten voor voedsel en energie, zoals ook collega van Tongerlo. Gezondheidszorg moet altijd voor allen toegankelijk zijn en blijven! 


Besluitvorming met verstrekkende gevolgen:

Daarbij is er nu ook een energiecrisis, waarbij  de energiebedrijven al maanden zeggen dat er dingen mogelijk zijn, terwijl ze in Den Haag vol blijven houden dat dat niet zo is. Kan het zijn, dat door foutieve afspraken op politiek niveau, we daarom in de problemen zitten? In Duitsland kunnen wel langjarige energiecontracten worden aangegaan (voor veel lagere maandbedragen), onder andere omdat overstapvergoedingen veel hoger zijn. Maar wanneer dat in Nederland gaat gebeuren blijft nog volstrekt onduidelijk en is absoluut onacceptabel nu vele Nederlanders in grote financiële problemen komen en letterlijk in de kou komen te zitten. In een politiek bestuur behoren de juist gekwalificeerde ervaring deskundige mensen, liefst uit het werkveld op het bestuur posten zitten. Binnen de zorg is het zo geregeld dat je een gedegen opleiding en diploma moet hebben en dat je nadien zelf verantwoordelijk bent om je vakgebied bij te houden. Dit alles wordt geregistreerd in een persoonlijk paspoort en kan door de werkgever makkelijk gecontroleerd worden. In de politiek lijkt het acceptabel dat je als bestuurder weinig tot geen ervaring behoeft te hebben met de portefeuille welke je krijgt toegewezen. Wellicht moet dat in de toekomst anders en zijn bestuurlijke dwalingen dan minder prominent aanwezig.

Investeringen in oorlogsgebied voorang geven aan binnenlandse tekorten:

Het lijkt er meer op dat het geld niet op de juiste plaats komt en dat er met geld gesmeten wordt.  Zolang we voedselbanken in Nederland hebben, financiële zorgen van vele gezinnen en bedrijven door politieke besluitvormingen, hoge zorgpremies, peperdure kinderopvang, kan de politiek, niet zonder de steun van haar burgers zomaar miljarden uitgeven aan derden. Investeringen in een oorlog gebied is als water dragen naar de zee. Meestal leert men van het verleden en past de geboden hulp aan, aan de situatie. Maar zo niet onze politici, deze investeren nog eens zomaar 2,5 miljard in het opbouwen van Oekraïne. Omdat een eind aan de oorlog daar niet in zicht is en ook andere delen er niet bekaaid af mogen komen, zijn minister Wopke Hoekstra en zijn collega's maandag in Brussel overeengekomen meer geld in te leggen. De pot valt niet onder de EU-begroting, maar wordt apart gevuld (en dus ook aangevuld) door de EU-landen zelf. De nu afgesproken verhoging kost Nederland tot 2027 zo'n 35 miljoen per jaar. De EU levert zelf geen wapens en andere benodigdheden voor de strijd aan Oekraïne, maar vergoedt de uitgaven van de lidstaten. Die kunnen na wapenleveringen de kosten die ze hebben gemaakt bij het fonds declareren. Daarbij moeten we niet vergeten dat ten tijde dat het Oekraïense kandidaat-lidmaatschap van de EU goedgekeurd werd, de commissievoorzitter Von der Leyen aangaf dat de corruptiebestrijding in Oekraïne beter moest. Gelukkig maar, dan komt ons belastinggeld al met al dus met de controle en terugkoppeling van onze genereuze politici op de juiste plek, maar niet heus. Dit is altijd beter dan investeren in eigen land, met armoede, oplopende voedsel en energie prijzen, door politiek afgesproken deals welke niet inzichtelijk zijn, wegens geheimhouding ter bescherming van de bedrijven. De Nederlandse regering is een volksvertegenwoordiging, maar daar merken de Nederlandse burgers bijzonder weinig van.

Meten met twee politieke maten:

Daarbij is erg veel ongeloof door de recente riante loonsverhoging voor EU-ambtenaren, welke de lidstaten grote zorgen bezorgd. De EU-instellingen voelen niets voor zuinigheid en houden vast aan het personeelsreglement. Naast de automatische loonstijging hoeven hun medewerkers amper belasting te betalen en zijn er royale extra’s. Verder heeft de Europese commissie aangegeven dat zij vindt dat het Nederlandse kabinet een 'expansieve begrotingskoers' vaart, die niet wordt veroorzaakt door tijdelijke en doelgerichte steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven. Volgens het dagelijks EU-bestuur wil Nederland ondanks de hoge inflatie miljarden euro's extra uitgeven, die niet in lijn zijn met Europese afspraken.

Zoals Ronald Reagan ooit zei: 

The problem is not that people are taxed too little, the problem is that government spends too much”. 


Indien de mensen die de zorg geven de kans wordt geboden om een toekomst bestendige zorg te maken en het verdien model van de zorg wordt gehaald, ( door bijv. ict afhankelijkheid en daardoor onnodige hoge zorgkosten) zullen we samen goede zorg kunnen blijven garanderen voor al onze patiënten jong & oud, waarbij we een gezonde werkomgeving creeren en persoonlijke ontwikkeling voor alle zorgmedewerkers. Nederlandse zorg is het meerd dan waard!

Met vriendelijke groet en steun ons,

Sander & Aernout.

Over de schrijver
Reactie plaatsen