verzorgdezorg-logo

Platform voor alle zorgmedewerkers

Samen maken wij de zorg, NU en in de toekomst

Zorgen moet je doen en niet maken.......

Maar wij hebben enorme zorgen.

Wij ondersteunen de petitie van Nu'91, deze kan je hier tekenen!

In 2021 zijn wij Sander de Lange en Aernout Lahaije, noodgedwongen gestart met onze actie omdat onze algehele gezondheidszorg onder enorme druk staat door steeds minder zorgmedewerkers en wij steeds verder van het patientenbed komen te staan door toenemende administratieve taken en onzinnige regels.  


Onze petitie werd bijna 28.000 keer ondertekent, erg goed, maar er moet meer gebeuren!

Wij roepen de verschillende beroeps verenigingen op om samen vanuit de visie van de zorgmedewerkers op de werkvloer te kijken hoe we de huidige zorg kunnen herstructureren naar een toekomst bestendige, flexibele en gezonde algehele Nederlandse gezondheids zorg voor zowel onze patienten als onze zorgmedewerkers. 


Door stelselmatig niet te luisteren naar onze verpleegkundigen en ze geen zitting te laten nemen aan de onderhandelings tafel, loopt onze zorg letterlijk en figuurlijk leeg.  Resultaat: o.a. meer opname stops, bedden sluitingen en hogere druk op de roosters en beperking van vrije tijd.

Ons zorgstelsel staat al zo lang onder hoge druk dat we kunnen spreken van uitholling. Er is een ernstig tekort aan handen (lees: mensen) aan bed en we zien meer collega’s gedesilussioneerd en gefrustreerd vertrekken dan komen.


Ondertussen zitten we in een zelf gecreerde zorgcrisis en was deze al jaren geleden te voorspellen, door jaren bestaande leegloop van zorgmedewerkers.  De commssie Werken in de Zorg , gaf al eerder aan dat er een ander beleid moest komen, maar bezuinigingen werden opgelegd en initiatieven vanuit de werkvloer werden genegeerd.

 Kortom: de focus van de politiek ligt verkeerd, zo kunnen wij geen jaarlijks terugkerende griepgolf opvangen!


De focus zou juist moeten liggen bij het opleiden, behouden en koesteren van ONS zorgpersoneel – als de volksgezondheid voorop staat, dient de overheid daarin te investeren! De oplossing komt vanaf de werkvloer en dus vanuit de zorgmedewerkers zelf.

 

Verzorg de zorg is hèt platform voor alle zorgmedewerkers die graag willen bijdragen en meedenken om echte structurele verandering in de zorg te bewerkstelligen, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en artsen.  Hervorm de Zorg!

De tijd is NU! Want samen maken wij de zorg van nu en voor de toekomst!